CreateAnimationClip

Scene.CreateAnimationClip method

Een verkorte functie om hetAnimationClip De eersteAnimationClip zal worden toegewezen aan deCurrentAnimationClip

public AnimationClip CreateAnimationClip(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringDe naam van de animatieclip

Zie ook