CurrentAnimationClip

Scene.CurrentAnimationClip property

Haalt of stelt de actieveAnimationClip

public AnimationClip CurrentAnimationClip { get; set; }

Zie ook