FromFile

FromFile(string, FileFormat, CancellationToken)

Opent de scène vanaf het opgegeven pad met behulp van de opgegeven bestandsindeling.

public static Scene FromFile(string fileName, FileFormat format, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypeBeschrijving
fileNameStringBestandsnaam.
formatFileFormatBestandsformaat.
cancellationTokenCancellationTokenAnnuleringstoken voor de laadtaak

Zie ook


FromFile(string, LoadOptions, CancellationToken)

Opent de scène vanaf het opgegeven pad met behulp van de opgegeven bestandsindeling.

public static Scene FromFile(string fileName, LoadOptions options, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypeBeschrijving
fileNameStringBestandsnaam.
optionsLoadOptionsMeer gedetailleerde configuratie om de stream te openen.
cancellationTokenCancellationTokenAnnuleringstoken voor de laadtaak

Zie ook


FromFile(string)

Opent de scène van gegeven pad

public static Scene FromFile(string fileName)
ParameterTypeBeschrijving
fileNameStringBestandsnaam.

Zie ook


FromFile(string, CancellationToken)

Opent de scène van gegeven pad

public static Scene FromFile(string fileName, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypeBeschrijving
fileNameStringBestandsnaam.
cancellationTokenCancellationTokenAnnuleringstoken voor de laadtaak

Zie ook