FromStream

FromStream(Stream, FileFormat, CancellationToken)

Opent de scène van een bepaalde stream met behulp van de opgegeven bestandsindeling.

public static Scene FromStream(Stream stream, FileFormat format, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypeBeschrijving
streamStreamInvoerstroom, gebruiker is verantwoordelijk voor het afsluiten van de stroom.
formatFileFormatBestandsformaat.
cancellationTokenCancellationTokenAnnuleringstoken voor de laadtaak

Zie ook


FromStream(Stream, LoadOptions, CancellationToken)

Opent de scène van een bepaalde stream met behulp van opgegeven IO-configuratie.

public static Scene FromStream(Stream stream, LoadOptions options, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypeBeschrijving
streamStreamInvoerstroom, gebruiker is verantwoordelijk voor het afsluiten van de stroom.
optionsLoadOptionsMeer gedetailleerde configuratie om de stream te openen.
cancellationTokenCancellationTokenAnnuleringstoken voor de laadtaak

Zie ook


FromStream(Stream, CancellationToken)

Opent de scène van gegeven stream

public static Scene FromStream(Stream stream, CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypeBeschrijving
streamStreamInvoerstroom, gebruiker is verantwoordelijk voor het afsluiten van de stroom.
cancellationTokenCancellationTokenAnnuleringstoken voor de laadtaak

Zie ook