Library

Scene.Library property

Objecten die niet direct in de scènehiërarchie worden gebruikt, kunnen in de bibliotheek worden gedefinieerd. Dit is handig wanneer u subscènes gebruikt en herbruikbare componenten onder subscènes plaatst.

public IList<A3DObject> Library { get; }

Zie ook