Poses

Scene.Poses property

Krijgt allesPose gebruikt in deze scène.

public ICollection<Pose> Poses { get; }

Eigendoms-waarde

De poses.

Zie ook