Render

Render(Camera, string)

Render de scène in een extern bestand vanuit het perspectief van de gegeven camera. De standaard uitvoergrootte is 1024x768 en het uitvoerformaat is png

public void Render(Camera camera, string fileName)
ParameterTypeBeschrijving
cameraCameraVanuit welk cameraperspectief de scène moet worden weergegeven
fileNameStringDe bestandsnaam van het uitvoerbestand

Zie ook


Render(Camera, string, Size, ImageFormat)

Render de scène in een extern bestand vanuit het perspectief van de gegeven camera.

public void Render(Camera camera, string fileName, Size size, ImageFormat format)
ParameterTypeBeschrijving
cameraCameraVanuit welk cameraperspectief de scène moet worden weergegeven
fileNameStringDe bestandsnaam van het uitvoerbestand
sizeSizeDe grootte van de uiteindelijk gerenderde afbeelding
formatImageFormatHet afbeeldingsformaat van het uitvoerbestand

Zie ook


Render(Camera, string, Size, ImageFormat, ImageRenderOptions)

Render de scène in een extern bestand vanuit het perspectief van de gegeven camera.

public void Render(Camera camera, string fileName, Size size, ImageFormat format, 
    ImageRenderOptions options)
ParameterTypeBeschrijving
cameraCameraVanuit welk cameraperspectief de scène moet worden weergegeven
fileNameStringDe bestandsnaam van het uitvoerbestand
sizeSizeDe grootte van de uiteindelijk gerenderde afbeelding
formatImageFormatHet afbeeldingsformaat van het uitvoerbestand
optionsImageRenderOptionsDe optie om enkele interne instellingen aan te passen.

Zie ook


Render(Camera, Bitmap)

Render de scène in bitmap vanuit het perspectief van de gegeven camera.

public void Render(Camera camera, Bitmap bitmap)
ParameterTypeBeschrijving
cameraCameraVanuit welk cameraperspectief de scène moet worden weergegeven
bitmapBitmapDoel van het weergegeven resultaat

Zie ook


Render(Camera, Bitmap, ImageRenderOptions)

Render de scène in bitmap vanuit het perspectief van de gegeven camera.

public void Render(Camera camera, Bitmap bitmap, ImageRenderOptions options)
ParameterTypeBeschrijving
cameraCameraVanuit welk cameraperspectief de scène moet worden weergegeven
bitmapBitmapDoel van het weergegeven resultaat
optionsImageRenderOptionsDe optie om enkele interne instellingen aan te passen.

Zie ook