SceneObject

SceneObject class

De hoofdklasse van objecten die in een scène worden opgeslagen.

public abstract class SceneObject : A3DObject

Constructeurs

NaamBeschrijving
SceneObject()Initialiseer een SceneObject.
SceneObject(string)Initialiseer een SceneObject met een standaardnaam

Eigenschappen

NaamBeschrijving
virtual Name { get; set; }Krijgt of stelt de naam in.
Properties { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschappen op.
Scene { get; }Krijgt de scène waartoe dit object behoort

methoden

NaamBeschrijving
FindProperty(string)Vindt de eigenschap. Het kan een dynamische eigenschap zijn (gemaakt door CreateDynamicProperty/SetProperty) of native eigenschap (geïdentificeerd door zijn naam)
GetProperty(string)Haal de waarde op van gespecificeerde eigenschap
RemoveProperty(Property)Verwijdert een dynamische eigenschap.
RemoveProperty(string)Verwijder de gespecificeerde eigenschap geïdentificeerd door name
SetProperty(string, object)Stelt de waarde in van gespecificeerde eigenschap

Zie ook