Aspose.3D för .NET

Namnutrymmen

NamnutrymmeBeskrivning
Aspose.ThreeDBasnamnområdet för Aspose.3D
Aspose.ThreeD.AnimationAnimeringsnamnutrymmet i Aspose.3D, alla animationsrelaterade klasser definieras i detta namnutrymme
Aspose.ThreeD.DeformersAlla deformeringsklasser är definierade i detta namnutrymme
Aspose.ThreeD.EntitiesAll geometri och entiteter definieras i detta namnutrymme
Aspose.ThreeD.FormatsIO-relaterade anpassningar definieras i detta namnutrymme.
Aspose.ThreeD.ProfilesAlla 2D-profilklasser är definierade i detta namnutrymme.
Aspose.ThreeD.RenderAlla renderingsrelaterade klasser är definierade i detta namnutrymme
Aspose.ThreeD.ShadingAlla skuggningsrelaterade klasser definieras i detta namnutrymme.
Aspose.ThreeD.UtilitiesAlla verktygsklasser är definierade i detta namnutrymme.