Aspose.3D för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
Aspose.ThreeD Basnamnområdet för Aspose.3D
Aspose.ThreeD.Animation Animeringsnamnutrymmet i Aspose.3D, alla animationsrelaterade klasser definieras i detta namnutrymme
Aspose.ThreeD.Deformers Alla deformeringsklasser är definierade i detta namnutrymme
Aspose.ThreeD.Entities All geometri och entiteter definieras i detta namnutrymme
Aspose.ThreeD.Formats IO-relaterade anpassningar definieras i detta namnutrymme.
Aspose.ThreeD.Profiles Alla 2D-profilklasser är definierade i detta namnutrymme.
Aspose.ThreeD.Render Alla renderingsrelaterade klasser är definierade i detta namnutrymme
Aspose.ThreeD.Shading Alla skuggningsrelaterade klasser definieras i detta namnutrymme.
Aspose.ThreeD.Utilities Alla verktygsklasser är definierade i detta namnutrymme.