AnimationChannel

AnimationChannel class

En kanal mappar egenskapens komponentfält till en uppsättning nyckelbildrutesekvenser

public class AnimationChannel : IEnumerable<KeyframeSequence>

Egenskaper

namnBeskrivning
ComponentType { get; }Hämtar komponentfältets type
DefaultValue { get; set; }Hämtar eller ställer in standardvärdet för kanalen. Om en kanal inte har några nyckelbildsekvenser anslutna, kommer standardvärdet att användas under animeringsutvärderingen. Ett riktigt scenario: Animation animerar endast en nods x-koordinat, y och z är inte ändrad, då kommer standardvärdet att användas under fullständig översättningsutvärdering.
KeyframeSequences { get; }Hämtar alla nyckelbildsekvenser i den här kanalen
Name { get; }Hämtar namnet på kanalen

Metoder

namnBeskrivning
AddKeyframeSequence(KeyframeSequence)Lägger till nyckelbildsekvens till den här kanalen
GetEnumerator()Får en uppräknare att gå igenom alla nyckelbildsekvenser i den här kanalen

Se även