AnimationClip

AnimationClip class

Animationsklippet är en samling animationer. Scenen kan ha ett eller flera animationsklipp.

public class AnimationClip : SceneObject

Konstruktörer

namnBeskrivning
AnimationClip()Initierar en ny instans avAnimationClip class.
AnimationClip(string)Initierar en ny instans avAnimationClip class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Animations { get; }Hämtar animationerna i klippet.
Description { get; set; }Hämtar eller ställer in beskrivningen av det här animationsklippet
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.
Scene { get; }Hämtar scenen som detta objekt tillhör
Start { get; set; }Hämtar eller ställer in tiden i sekunder från början av klippet.
Stop { get; set; }Hämtar eller ställer in tiden i sekunder efter slutet av klippet.

Metoder

namnBeskrivning
CreateAnimationNode(string)En förkortningsfunktion för att skapa och registrera animationsnoden på aktuellt klipp.
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även