CreateBindPoint

AnimationNode.CreateBindPoint method

Skapar en BindPoint baserat på egenskapsdatatypen.

public BindPoint CreateBindPoint(A3DObject obj, string propName)
ParameterTypBeskrivning
objA3DObjectObjekt.
propNameStringEgendomsnamn.

Returvärde

Bindpunktsinstansen eller null om egenskapen inte är definierad.

Se även