GetBindPoint

AnimationNode.GetBindPoint method

Hämtar animationsbindningspunkten på given egenskap.

public BindPoint GetBindPoint(A3DObject target, string propName, bool create)
ParameterTypBeskrivning
targetA3DObjectPå vilket objekt som ska skapa bindningspunkten.
propNameStringFastighetens namn.
createBooleanOm inställt påSann skapa bindningspunkten om den inte finns.

Returvärde

Bindningspunkten.

Se även