GetKeyframeSequence

GetKeyframeSequence(A3DObject, string, string, bool)

Hämtar nyckelbildsekvensen för given egenskap och kanal.

public KeyframeSequence GetKeyframeSequence(A3DObject target, string propName, string channelName, 
    bool create)
ParameterTypBeskrivning
targetA3DObjectPå vilken instans som ska skapas nyckelbildsekvensen.
propNameStringFastighetens namn.
channelNameStringKanalens namn.
createBooleanOm inställt påSann skapa animationssekvensen om den inte finns.

Returvärde

Nyckelbildsekvensen.

Se även


GetKeyframeSequence(A3DObject, string, bool)

Hämtar nyckelbildsekvensen på en given egenskap.

public KeyframeSequence GetKeyframeSequence(A3DObject target, string propName, bool create)
ParameterTypBeskrivning
targetA3DObjectPå vilken instans som ska skapas nyckelbildsekvensen.
propNameStringFastighetens namn.
createBooleanOm inställt påSann, skapa sekvensen om den inte finns.

Returvärde

Nyckelbildsekvensen.

Se även