SubAnimations

AnimationNode.SubAnimations property

Hämtar underanimationsnoderna under aktuella animationer

public IList<AnimationNode> SubAnimations { get; }

Se även