GetChannel

BindPoint.GetChannel method

Får kanal med förnamn

public AnimationChannel GetChannel(string channelName)
ParameterTypBeskrivning
channelNameStringKanalnamnet att hitta

Returvärde

Kanal med namnet

Se även