Extrapolation

Extrapolation class

Extrapolering definierar hur man gör när det samplade värdet ligger utanför det intervall som definieras av den första och sista nyckelbildrutan.

public class Extrapolation

Egenskaper

namnBeskrivning
RepeatCount { get; set; }Hämtar och ställer in upprepningstiderna för extrapoleringsmönstret.
Type { get; set; }Hämtar och ställer in samplingsmönstret för extrapolation

Se även