Type

Extrapolation.Type property

Hämtar och ställer in samplingsmönstret för extrapolation

public ExtrapolationType Type { get; set; }

Fastighetsvärde

Typen.

Se även