Interpolation

Interpolation enumeration

Nyckelramens interpolationstyp.

public enum Interpolation

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Constant0Värdet kommer att förbli konstant till värdet av den första punkten tills nästa segment.
Linear1Linjär interpolation är en rät linje mellan två punkter.
Bezier2En bezier- eller hermitspline.
BSpline3Bassplines definieras av en serie kontrollpunkter, för vilka kurvan garanteras endast går genom den första och den sista punkten.
CardinalSpline4En kardinalspline är en kubisk hermitspline vars tangenter definieras av ändpunkterna och en spänningsparameter.
TCBSpline5Även kallad Kochanek-Bartels spline, beteendet hos tangenten definieras av spänning/bias/kontinuitet

Se även