KeyFrame

KeyFrame class

En nyckelram definieras huvudsakligen av en tid och ett värde, för vissa interpolationstyper används tangent/spänning/bias/kontinuitet också för att beräkna det slutliga samplade värdet. Samplade värden i en icke-nyckelbilds tidsposition interpoleras efter nyckelbildrutor mellan föregående och nästa nyckelbildruta Värdet före/efter den första/sista nyckelbildrutan beräknas avExtrapolation class.

public class KeyFrame

Konstruktörer

namnBeskrivning
KeyFrame(KeyframeSequence, double)Skapa en ny nyckelram på specificerad curve

Egenskaper

namnBeskrivning
Bias { get; set; }Hämtar eller ställer in bias som används i TCB spline
Continuity { get; set; }Hämtar eller ställer in kontinuiteten som används i TCB spline
Flat { get; set; }Hämta eller ställ in om nyckelramen är platt. Nyckelram ska vara platt om nästa eller föregående nyckelram har samma värde. Platt nyckelram har platta tangenter och fast interpolation.
IndependentTangent { get; set; }Får eller sätter ut och nästa i tangenterna är oberoende.
Interpolation { get; set; }Hämtar eller ställer in nyckelns interpolationstyp, list.data[index] definierar algoritmen hur det samplade värdet beräknas.
NextInTangent { get; set; }Hämtar eller sätter nästa tangent i (vänster) på denna nyckelram.
NextInWeight { get; set; }Får eller ställer in nästa (vänster) vikt på denna nyckelram.
OutTangent { get; set; }Hämtar eller sätter ut (höger) tangenten på denna nyckelram.
OutWeight { get; set; }Får eller ställer ut (höger) vikt på denna nyckelram.
StepMode { get; set; }Hämtar eller ställer in nyckelns stegläge. Om interpolationstypen ärConstant , list.data[index] bestämmer vilket nyckelbilds värde som ska användas under interpolering. APreviousValue betyder att den vänstra nyckelbildrutans värde kommer att användas ANextValuebetyder att nästa högra nyckelbilds värde kommer att användas
TangentWeightMode { get; set; }Hämtar eller ställer in tangentens tangentviktsläge. Uttangenten eller nästa intangens kan anpassas genom att välja rättWeightedMode
Tension { get; set; }Får eller ställer in spänning som används i TCB spline
Time { get; set; }Hämtar eller ställer in tidspositionen för list.data[index] nyckelram, mätt i sekunder.
TimeIndependentTangent { get; set; }Hämtar eller sätter tangenten är tidsoberoende
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in nyckelbildrutans värde.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Hämtar strängrepresentationen av nyckelramen

Se även