Continuity

KeyFrame.Continuity property

Hämtar eller ställer in kontinuiteten som används i TCB spline

public float Continuity { get; set; }

Se även