Add

Add(double, float)

Skapa en ny nyckelram med specificerat värde

public void Add(double time, float value)
ParameterTypBeskrivning
timeDoubleTidsposition (mätt i sekunder)
valueSingleVärdet vid denna tidpunkt

Se även


Add(double, float, Interpolation)

Skapa en ny nyckelram med specificerat värde

public void Add(double time, float value, Interpolation interpolation)
ParameterTypBeskrivning
timeDoubleTidsposition (mätt i sekunder)
valueSingleVärdet vid denna tidpunkt
interpolationInterpolationInterpolationstypen för denna nyckelram

Se även