StepMode

StepMode enumeration

Interpolationsstegsläge.

public enum StepMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
PreviousValue0Kurvvärdet för ett segment använder alltid värdet från föregående nyckelram
NextValue1Kurvvärdet för ett segment använder alltid värdet från nästa nyckelram

Se även