Aspose.ThreeD.Deformers

Alla deformeringsklasser är definierade i detta namnutrymme

Klasser

KlassBeskrivning
BoneEtt ben definierar delmängden av geometrins kontrollpunkt och definierad blandningsvikt för varje kontrollpunkt. Bone objekt kan inte användas direkt, aSkinDeformer instans används för att deformera geometrin, ochSkinDeformerlevereras med en uppsättning ben, där varje ben är kopplat till en nod. OBS: En kontrollpunkt för en geometri kan begränsas till mer än ett ben.
DeformerBasklass förSkinDeformer ochMorphTargetDeformer
MorphTargetChannelEn MorphTargetChannel används avMorphTargetDeformer för att organisera målgeometrierna. Vissa filformat som FBX stöder flera kanaler parallellt.
MorphTargetDeformerMorphTargetDeformer tillhandahåller animering per vertex. MorphTargetDeformer organiserar alla mål viaMorphTargetChannel , kan varje kanal organisera flera mål. En vanlig användning av morph target deformer är att applicera ansiktsuttryck på en karaktär. Mer information finns på https://en.wikipedia.org/wiki/Morph_target_animation
SkinDeformerEn huddeformerare innehåller flera ben att fungera, varje ben blandar en del av geometrin med kontrollpunktens vikter.