BoneTransform

Bone.BoneTransform property

Får eller ställer in transformationsmatrisen för benet.

public Matrix4 BoneTransform { get; set; }

Se även