GetWeight

Bone.GetWeight method

Får vikten för kontrollpunkten specificerad av index

public double GetWeight(int index)
ParameterTypBeskrivning
indexInt32Kontrollpunktens index

Returvärde

vikten vid angivet index, eller 0 om indexet är ogiltigt

Se även