Node

Bone.Node property

Hämtar eller ställer in noden. Bennoden är det ben som huden fäster vid, denSkinDeformer kommer att använda bennod för att påverka förskjutningen av kontrollpunkterna. Bennod har vanligtvis enSkeletonbifogas, men det krävs inte. BifogatSkeleton används vanligtvis av DCC-programvara för att visa skelettet för användaren.

public Node Node { get; set; }

Se även