Transform

Bone.Transform property

Hämtar eller ställer in transformationsmatrisen för noden som innehåller benet.

public Matrix4 Transform { get; set; }

Se även