WeightCount

Bone.WeightCount property

Får räkningen av vikt, detta förlängs automatiskt medSetWeight

public int WeightCount { get; }

Se även