Deformer

Deformer class

Basklass förSkinDeformer ochMorphTargetDeformer

public abstract class Deformer : A3DObject

Konstruktörer

namnBeskrivning
Deformer(string)Initierar en ny instans avDeformer class.

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Owner { get; }Får geometrin som äger denna deformer
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även