MorphTargetDeformer

MorphTargetDeformer class

MorphTargetDeformer tillhandahåller animering per vertex. MorphTargetDeformer organiserar alla mål viaMorphTargetChannel , kan varje kanal organisera flera mål. En vanlig användning av morph target deformer är att applicera ansiktsuttryck på en karaktär. Mer information finns på https://en.wikipedia.org/wiki/Morph_target_animation

public class MorphTargetDeformer : Deformer

Konstruktörer

namnBeskrivning
MorphTargetDeformer()Initierar en ny instans avMorphTargetDeformer class.
MorphTargetDeformer(string)Initierar en ny instans avMorphTargetDeformer class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Channels { get; }Får alla kanaler som finns i denna deformer
Item { get; set; }
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Owner { get; }Får geometrin som äger denna deformer
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även