SkinDeformer

SkinDeformer class

En huddeformerare innehåller flera ben att fungera, varje ben blandar en del av geometrin med kontrollpunktens vikter.

public class SkinDeformer : Deformer

Konstruktörer

namnBeskrivning
SkinDeformer()Initierar en ny instans avSkinDeformer class.
SkinDeformer(string)Initierar en ny instans avSkinDeformer class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Bones { get; }Får alla ben som huddeformeraren innehåller
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Owner { get; }Får geometrin som äger denna deformer
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även