A3dwSaveOptions

A3dwSaveOptions class

Spara alternativ för A3DW-format.

public class A3dwSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
A3dwSaveOptions()Konstruktör avA3dwSaveOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
Encoding { get; set; }Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
ExportMetaData { get; set; }Exportera metadata associerad med Scene/Node till client Standardvärdet är true
FileFormat { get; }Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; }Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; }Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
LookupPaths { get; set; }Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.
MetaDataPrefix { get; set; }Om den här egenskapen inte är null, kommer endast egenskaperna för Scene/Node som börjar med detta prefix att exporteras, och prefixet kommer att tas bort.

Se även