ExportMetaData

A3dwSaveOptions.ExportMetaData property

Exportera metadata associerad med Scene/Node till client Standardvärdet är true

public bool ExportMetaData { get; set; }

Se även