AmfSaveOptions

AmfSaveOptions class

Spara alternativ för AMF

public class AmfSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
AmfSaveOptions()Konstruktör avAmfSaveOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
EnableCompression { get; set; }Oavsett om komprimering ska användas för att minska den slutliga filstorleken, är standardvärdet true
Encoding { get; set; }Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FileFormat { get; }Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; }Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; }Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
LookupPaths { get; set; }Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.

Se även