EnableCompression

AmfSaveOptions.EnableCompression property

Oavsett om komprimering ska användas för att minska den slutliga filstorleken, är standardvärdet true

public bool EnableCompression { get; set; }

Se även