ColladaTransformStyle

ColladaTransformStyle enumeration

Nodens transformationsstil av node

public enum ColladaTransformStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Components 0 Exportera nodens transformation som rotate/scale/translate
Matrix 1 Exportera nodens transfromation som matrix

Se även