ApplyAnimationTransform

Discreet3dsLoadOptions.ApplyAnimationTransform property

Hämtar eller ställer in om transformationen som definieras i den första bilden av animationsspåret ska användas.

public bool ApplyAnimationTransform { get; set; }

Se även