FlipCoordinateSystem

Discreet3dsLoadOptions.FlipCoordinateSystem property

Hämtar eller ställer in flip-koordinatsystem för kontrollpunkter/normalt under import/export.

public bool FlipCoordinateSystem { get; set; }

Se även