GammaCorrectedColor

Discreet3dsLoadOptions.GammaCorrectedColor property

En 3ds-fil kan innehålla originalfärg och gammakorrigerad färg för samma attribut, Om du ställer in detta på sant kommer den gammakorrigerade färgen att användas om möjligt, annars kommer Aspose.3D att försöka använda den ursprungliga färgen.

public bool GammaCorrectedColor { get; set; }

Se även