DracoCompressionLevel

DracoCompressionLevel enumeration

Kompressionsnivå för draco file

public enum DracoCompressionLevel

Värderingar

namn Värde Beskrivning
NoCompression 0 Ingen komprimering, detta kommer att resultera i den minsta kodningstiden.
Fast 1 Encoder kommer att utföra en komprimering så snabbt som möjligt.
Standard 2 Standardläge, med bra kompression och hastighet.
Optimal 3 Encoder kommer att komprimera scenen optimalt, vilket kan ta längre tid att slutföra.

Se även