DracoFormat

DracoFormat class

Google Draco format

public class DracoFormat : FileFormat

Egenskaper

namnBeskrivning
CanExport { get; }Får om Aspose.3D stöder export av scen till aktuellt filformat.
CanImport { get; }Får om Aspose.3D stöder import av scen från aktuellt filformat.
ContentType { get; }Hämtar filformat innehållstyp
Extension { get; }Hämtar tilläggsnamnet av denna typ.
Extensions { get; }Hämtar tilläggsnamnen av denna typ.
FileFormatType { get; }Hämtar filformat type
Version { get; }Hämtar filformat version

Metoder

namnBeskrivning
CreateLoadOptions()Skapa ett standardinläsningsalternativ för detta filformat
CreateSaveOptions()Skapa ett standardsparalternativ för detta filformat
Decode(byte[])Avkoda punktmolnet eller mesh från minnesdata
Decode(string)Avkoda punktmolnet eller mesh från angivet filnamn
Encode(Entity, DracoSaveOptions)Koda entiteten till Draco rådata
Encode(Entity, Stream, DracoSaveOptions)Koda entiteten till specificerad stream
Encode(Entity, string, DracoSaveOptions)Koda entiteten till specificerad file
override ToString()Formaterar till string

Se även