Decode

Decode(string)

Avkoda punktmolnet eller mesh från angivet filnamn

public Geometry Decode(string fileName)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamnet innehåller drc-filen

Returvärde

AMesh ellerPointCloud instans beror på filinnehållet

Se även


Decode(byte[])

Avkoda punktmolnet eller mesh från minnesdata

public Geometry Decode(byte[] data)
Parameter Typ Beskrivning
data Byte[] De råa drc-bytena

Returvärde

AMesh ellerPointCloud instans beror på innehållet

Se även