DracoSaveOptions

DracoSaveOptions class

Spara alternativ för Google draco files

public class DracoSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
DracoSaveOptions()Konstruera en standardkonfiguration för att spara draco-filer.

Egenskaper

namnBeskrivning
ColorBits { get; set; }Kvantiseringsbitar för vertexfärg, standardvärdet är 10
CompressionLevel { get; set; }Kompressionsnivå, standardvärde ärStandard
Encoding { get; set; }Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FileFormat { get; }Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; }Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; }Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
LookupPaths { get; set; }Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.
NormalBits { get; set; }Kvantiseringsbitar för normala vektorer, standardvärdet är 10
PointCloud { get; set; }Exportera scenen som punktmoln, standardvärdet är false.
PositionBits { get; set; }Kvantiseringsbitar för position, standardvärdet är 14
TextureCoordinateBits { get; set; }Kvantiseringsbitar för texturkoordinater, standardvärde är 12

Se även