DracoSaveOptions

DracoSaveOptions constructor

Konstruera en standardkonfiguration för att spara draco-filer.

public DracoSaveOptions()

Se även