NormalBits

DracoSaveOptions.NormalBits property

Kvantiseringsbitar för normala vektorer, standardvärdet är 10

public int NormalBits { get; set; }

Se även