FbxLoadOptions

FbxLoadOptions class

Ladda alternativ för Fbx-format.

public class FbxLoadOptions : LoadOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
FbxLoadOptions() Konstruktör avFbxLoadOptions
FbxLoadOptions(FileFormat) Konstruktör avFbxLoadOptions

Egenskaper

namn Beskrivning
Encoding { get; set; } Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FileFormat { get; } Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; } Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; } Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
KeepBuiltinGlobalSettings { get; set; } Hämtar eller ställer in om de inbyggda egenskaperna ska behållas i GlobalSettings som har en inbyggd egenskapsersättning iAssetInfo . Sätt detta till sant om du vill ha de fullständiga egenskaperna i GlobalSettings Standardvärdet är false
LookupPaths { get; set; } Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.

Se även