ExportLegacyMaterialProperties

FbxSaveOptions.ExportLegacyMaterialProperties property

Hämtar eller ställer in om export av äldre materialegenskaper, används för bakåtkompatibilitet. Det här alternativet är aktiverat som standard.

public bool ExportLegacyMaterialProperties { get; set; }

Se även