FoldRepeatedCurveData

FbxSaveOptions.FoldRepeatedCurveData property

Hämtar eller ställer in om återanvändning av upprepad kurvdata genom att öka senaste datas ref count

public bool? FoldRepeatedCurveData { get; set; }

Fastighetsvärde

sant om vikning av upprepad kurvdata; annars falskt.

Se även