GenerateVertexElementMaterial

FbxSaveOptions.GenerateVertexElementMaterial property

Hämtar eller ställer in om alltid generera enVertexElementMaterial för geometrier om den bifogade noden innehåller material. Detta är avstängt som standard.

public bool GenerateVertexElementMaterial { get; set; }

Se även